AGC Consulting Sp. z o.o.
03-289 Warszawa, ul. Mochtyńska 108 C
biuro (tel./fax) 22 864 62 66

AGC BusMan CB

Moduł Centralnej Bazy Danych to hurtownia danych rozkładowych przydatna w dużych przedsiębiorstwach. Dane w niej zawarte mogą być przeglądane w dowolnych przekrojach w szerokiej sieci. Z danych mogą korzystać inne systemy zewnętrzne. Moduł może być oparty na różnych systemach zarządzania bazami danych. Poza przygotowanymi standardowymi raportami użytkownicy mogą tworzyć dowolne własne zestawienia.