AGC Consulting Sp. z o.o.
03-289 Warszawa, ul. Mochtyńska 108 C
biuro (tel./fax) 22 864 62 66

AGC Synchron

Synchronizacja to próba najlepszego powiązania ze sobą rozkładów wielu linii, często tworzonych niezależnie i z różnymi parametrami. Synchronizacja może dotyczyć dodania paru nowych rozkładów do istniejącego układu lub przeanalizowania zmian całości układu linii komunikacyjnych. Program wspomaga ręczną synchronizację poprzez najwygodniejsze zobrazowanie układu i kontrolę podstawowych parametrów. Program zawiera także mechanizmy automatycznej synchronizacji. Efekty synchronizacji zależą zarówno od zadanych ograniczeń, jak i stosowanych parametrów rozkładów - np. częstotliwości.