AGC Consulting Sp. z o.o.
03-289 Warszawa, ul. Mochtyńska 108 C
biuro (tel./fax) 22 864 62 66

Zastosowane rozwiązania

BusMan w całości jest produktem firmy AGC. Cały czas następuje rozwój programu związany z rozwojem możliwości komputerów i oprogramowania. BusMan jest produktem standardowym, ale na etapie wdrożenia rozwiązania techniczne i wydruki dostosowywane są do potrzeb danego ośrodka. Program jest przystosowany do tłumaczenia na różne języki - obecnie poza polską używana jest wersja rumuńska.

Podstawową platformą pracy jest środowisko Windows. Ważną częścią programu jest relacyjna baza danych. BusMan może pracować zarówno na własnym formacie bazy danych, jak i na istniejącej w przedsiębiorstwie platformie bazodanowej (Access, Oracle, Informix, SQL Server itp.).

Poszczególne moduły programu powstają przy wykorzystaniu różnych technik. Podstawowa część napisana jest w języku C++ ze stale uaktualnianą wersją kompilatora firmy Microsoft. Ponadto w różnych wdrożeniach i modułach wykorzystane zostały m.in.: C z kompilatorem unixowym, Visual Basic, HTML, php, Java, Java Script, ArcInfo...

BusMan często współpracuje z innymi programami użytkownika. Przy wdrożeniu posiadane do tej pory dane są importowane do bazy BusMana. Rozkłady powstające w BusManie mogą być wykorzystane w innych systemach - zajezdniowych, kadrowych, miejskich.