AGC Consulting Sp. z o.o.
03-289 Warszawa, ul. Mochtyńska 108 C
biuro (tel./fax) 22 864 62 66

Mapa sieci komunikacyjnej

Numeryczna mapa sieci jest integralną częścią programu, pokazuje przystanki i trasy linii. Na mapie użytkownik programu dokonuje wszelkich zmian związanych z siecią komunikacyjną. Mapa korzysta z bazy danych, każdy przystanek i odcinek "wie" co po nim przejeżdża. Trasy linii prowadzi się i zmienia na mapie. Wbudowane mechanizmy kontrolują poprawność wytyczonych tras.