AGC Consulting Sp. z o.o.
03-289 Warszawa, ul. Mochtyńska 108 C
biuro (tel./fax) 22 864 62 66

AGC BusGraf

Moduł BusGraf umożliwia planowanie i rozliczanie pracy kierowców z uwzględnieniem Kodeksu Pracy, Ustaw oraz dodatkowych założeń. Praca odbywa się na arkuszu miesięcznym zintegrowanym z bazą danych kierowców, pojazdów, służb i kalendarzem. Grafik może być wprowadzany "ręcznie" lub przy wykorzystaniu automatyzacji oraz optymalizacji. W obu przypadkach program kontroluje narzucone ograniczenia. Podstawowe wydruki to miesięczny plan dla kierowcy, dzienny dla dyspozytora, karty wozu, karty obrachunkowe kierowców.