AGC Consulting Sp. z o.o.
03-289 Warszawa, ul. Mochtyńska 108 C
biuro (tel./fax) 22 864 62 66

Planowanie rozkładu

Podstawowym interfejsem do planowania jest rozkład graficzny. W dowolnym powiększeniu i w różnym układzie obrazuje on przebieg poszczególnych kursów. Każdy kurs jest aktywny - można szybko uzyskać informację o nim i dokonać zmian. Dostępne są algorytmy przyspieszające pracę: automatyczne tworzenie rozkładu dla zadanych parametrów, łączenie kursów w brygady, wyznaczanie posiłków itp. Tworzony rozkład jazdy podlega kontroli spójności.