AGC Consulting Sp. z o.o.
03-289 Warszawa, ul. Mochtyńska 108 C
biuro (tel./fax) 22 864 62 66

Wydruki dla pasażerów

Przy wydrukach dla pasażerów ważna jest nie tylko sama informacja, ale i sposób jej przedstawienia. Wydruki dla pasażerów są "wizytówką" przedsiębiorstwa na zewnątrz. Najwięcej drukowanych jest tabliczek przystankowych o wyglądzie specjalnie opracowanym dla każdego miasta. Poza godzinami odjazdów tabliczki często zawierają listę przystanków na trasie, informację o ulicach, średnim czasie dotarcia do kolejnych przystanków. Inne wydruki to wydruki używane wewnątrz wozów, schematy linii na przystanki, ulotki dla pasażerów.