AGC Consulting Sp. z o.o.
03-289 Warszawa, ul. Mochtyńska 108 C
biuro (tel./fax) 22 864 62 66

AGC BusManMaxima

Z BusManem związane są moduły uzupełniające. Przykładami mogą być badania napełnień i punktualności. Wspomagają one zastosowania pośrednio związane z korzystaniem z danych rozkładowych. W każdym mieście mogą być wdrożone inne częsci całości BusMana. W ramach potrzeb powstają kolejne moduły systemu.